0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)
- Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
được nghiên cứu, dự báo nhu cầu, đưa ra phương hướng, giải pháp phát triển đối với :
+ Nhà ở tại khu vực đô thị và nông thôn trên phạm vi địa bàn tỉnh
+ Nhà ở cho các nhóm đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, người thu nhập thấp, hộ nghèo ở đô thị; hộ nghèo, cận nghèo ở nông thôn, người có công với cách mạng ......trên phạm vi toàn tỉnh.
* Thông tin đồ án:
- Thời điểm lập Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: năm 2019
- Mục tiêu của Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là: Giúp xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm trong giai đoạn triển khai kế hoạch. Xác định quy mô dự án phát triển nhà ở bao gồm số lượng, diện tích sàn xây dựng nhà ở hàng năm trong giai đoạn triển khai kế hoạch. Cụ thể hoác các chỉ tiêu phát triển nhà ở được đặt ra trong chương trình phát triển nhà ở, điều chỉnh một số mục tiêu phát triển nhà ở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển nhà ở khu vực đô thị văn minh, hiện đại. Phát triển nhà ở khu vực nông thôn đồng bộ và phù hợp mục tiêu của chương trình nông thôn mới, từng bước cải thiện chất lượng nhà ở cho người dân; nâng cao công tác chỉnh trang đô thị xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ với sự phát triển chung của tỉnh.
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
(huentt-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi