0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 4/4/2011 về việc thành lập Ban quản lý Dự án quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Mê Linh

- Thời điểm quy hoạch: năm 2011

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

- Bản vẽ (CAD):

+ QH 01: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH 03: Bản đồ định hướg quy hoạch phát triển không gian

+ QH 04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông nghiệp

+ QH 05: Bản đồ quy hoạch giao thông thủy lợi

+ QH 06: Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

+ QH 07: Bản đồ hiện trạng tổng hợp khu trung tâm

+ QH 08: Bản đồ cơ cấu sử dụng đất khu trung tâm

+ QH 09: Bản đồ cảnh quan khu trung tâm

+ QH 10: Bản đồ quy hoạch thoát nước trung tâm xã

+ QH 11: Bản đồ quy hoạch cấp điện và cấp nước trung tâm xã

+ QH 12: Mẫu nhà nông thôn

(mailien - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi