0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Thời điểm lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn: năm 2007

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn là: Giúp tăng trưởng nhanh và chất lượng phát triển cao. Đầu tư xây dựng dồng bộ hộ thống cơ sở hạ tổng để đến năm 2010 đủ tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật để thị xã Bắc Kạn trở thành đô thị loại III và từng bước chuẩn bị các điều kiện để nâng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh. Vào năm 2020, đứng ở vị trí đô thị loại ba trong hệ thống đô thị Việt Nam.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

+ Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

(nvl-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi