0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

  - Vị trí nằm trên tuyến đường trục chính quan trọng của Quốc gia và của tỉnh QL18, rất thuận lợi để thu hút nhu cầu đào tạo lực lượng công nhân lao động trên địa bàn tỉnh và khu vực các tỉnh lân cận. Để tăng cường khả năng thu hút đầu tư, để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng, việc lập quy hoạch Phân khu KCN Quế Võ II - Giai đoạn 2 là cần thiết và cấp bách

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

- Mục tiêu đồ án là: Rà soát, khớp nối các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan. Nghiên cứu đề xuất giải pháp đối với các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư đã và đang được triển khai. Xác định cụ thể hóa phạm vi, ranh giới, diện tích, quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch.  

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

+ Quy định quản lý

 - Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

 (quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi