0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa thuộc Khu đô thị mới phía Đông thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch phân khu Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa thuộc Khu đô thị mới phía Đông thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

- Điện Biên có nhiều tiềm năng phát triển về sản xuất nông lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, thuỷ điện nhỏ, phát triển kinh tế cửa khẩu, dịch vụ du lịch và là đầu mối giao thông quan trọng giữa các tỉnh Tây Bắc Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào và Vân Nam Trung Quốc. Với những tiềm năng ấy, những năm qua Điện Biên đó có nhiều chính sách, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của các cấp chính quyền để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao khả năng trong thu hút nguồn lực đầu tư tà các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Để đạt được mục tiêu xây dựng Điện Biên trở thành một đô thị văn minh hiện đại đậm bản sắc văn hóa dân tộc vùng Tây Bắc truyền thống và tiến tới đưa Điện Biên thành đô thị loại II trước năm 2015, đô thị loại I vào năm 2025 đòi hỏi quy hoạch xây dựng phải được triển khai đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật… Trên cơ sở quy hoạch chung đó được phê duyệt các quy hoạch phân khu cần được triển khai sớm, trong đó có quy hoạch phân khu Khu trung tâm Thương mại, Dịch vụ, Văn hóa nhằm hỗ trợ, đẩy mạnh các hoạt động về thương mại, dịch vụ, văn hóa cho khu trung tâm hành chính, chính trị mới hình thành ở phớa Bắc. 

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 13 tháng 08 năm 2014

Quy hoạch phân khu Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa thuộc Khu đô thị mới phía Đông thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

- Mục tiêu của đồ án đó là: Phấn đấu đến năm 2015, T.P Điện Biên Phủ trở thành đô thị loại II đang là mục tiêu trước mắt được Đảng bộ và nhân dân T.P quyết tâm thực hiện. Mục tiêu này càng được củng cố và có cơ sở vững chắc khi quy hoạch chung T.P Điện Biên Phủ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 xác định đưa thành phố trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc. Ngoài ra, thành phố Điện Biên Phủ cũng sở hữu một vị trí khá đặc biệt, là chiến trường của trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm xưa, vì vậy khu hành chính, chính trị của tỉnh Điện Biên cần được xây dựng thành một khu có nét kiến trúc đặc trưng, tạo được dấu ấn riêng cho tỉnh Điện Biên. Thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo môi trường sống bền vững

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa thuộc Khu đô thị mới phía Đông thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

+ Quyết định Quy hoạch phân khu Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa thuộc Khu đô thị mới phía Đông thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi