0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chung xây dựng thị xã Cửa Lò – Tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chung xây dựng thị xã Cửa Lò – Tỉnh Nghệ An đến năm 2030 bao gồm 3 phần với các bản vẽ như sau:

*Phần quy hoạch chung:

-Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-Sơ đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

-Sơ đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

-Các sơ đồ phân tích hướng phát triển, ý tưởng và cơ cấu đô thị

-Sơ đồ đánh giá hiện trạng cảnh quan và đánh giá sử dụng đất

-Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

-Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

*Phần quy hoạch chi tiết khu trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp:

-Sơ đồ vị trí mối liên hệ và đánh giá hiện trạng.

-Sơ đồ phân tích ý tưởng quy hoạch và sử dụng đất

-Sơ đồ cơ cấu khu trung tâm

-Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu trung tâm

-Bản đồ tổ chức cảnh quan và thiết kế đô thị

*Phần quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị khu công viên văn hóa giải trí:

-Sơ đồ vị trí mối liên hệ và đánh giá hiện trạng.

-Sơ đồ ý tưởng thiết kế đô thị - cơ cấu tổ chức không gian- bản đồ sử dụng đất.

-Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh khổ lớn, gồm 2 khổ (6.620x9.364 pixel, 8.275x11.705 pixel ) (.jpg)

(tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi