Dự toán đường rộng 15m, lề đường mỗi bên 10m
50 EP
TCVN 9413:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – an toàn phóng xạ
0 EP
Nhiệm vụ khảo sát địa chất nhà cao tầng
25 EP
Báo cáo thực tập địa chất cấu tạo
15 EP
Bài giảng địa chất công trình và môi trường
15 EP
QCVN 49:2012/BTNMT Về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền
0 EP
Bài giảng ứng dụng excel trong địa chất công trình
15 EP
Cẩm nang dành cho kỹ sư địa kỹ thuật
0 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]