Bản vẽ chi tiết kè chống sạt lở bờ sông chiều cao H=4,7m tường chắn H=3,9m, taluy ke 1:1
60 EP
Bản vẽ chi tiết tuyến mương hở BTCT B 1200
25 EP
Bản vẽ chi tiết Ga thăm thu BTCT cống D1200
15 EP
Bản vẽ chi tiết Ga thăm thu BTCT cống D600
15 EP
Bản vẽ chi tiết tường chắn đá hộc xây trong khu đô thị, chiều cao từ 1M đến 2M
50 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]