Hồ sơ thiết kế thi công nhà Biệt Thự, kích thước 16M x 17M – 3 tầng – Phần Cấp, thoát nước
50 EP
Hồ sơ thiết kế thi công nhà Biệt Thự, kích thước 16M x 17M – 3 tầng – Phần Cấp Điện, chống sét và Thông tin
50 EP
Hồ sơ thiết kế thi công nhà Biệt Thự, kích thước 16M x 17M – 3 tầng – Phần Kết Cấu
50 EP
Hồ sơ thiết kế thi công nhà Biệt Thự, kích thước 16M x 17M – 3 tầng – Phần Kiến Trúc
100 EP
Hồ sơ thiết kế đô thị mẫu nhà ở Biệt thự, diện tích từ 100m2 đến 170m2
50 EP
Nhà biệt thự – 14,4m x 16m – Phần 1: Kiến trúc
40 EP
Nhà biệt thự – 14,4m x 16m – Phần 2: Kết cấu
40 EP
Nhà biệt thự – 14,4m x 16m – Phần 3: Cấp điện
20 EP
Nhà biệt thự – 14,4m x 16m – Phần 4: Cấp thoát nước
20 EP
Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế công trình biệt thự –17m x 25m, 3 tầng nổi và 1 tầng hầm
70 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]