Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện dịch vụ tư vấn
30 EP
Bài giảng thí nghiệm kiểm định đường bộ
70 EP
TCVN 9236:2012 Chất lượng đất - giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở việt nam - phần 1, 2, 3
0 EP
TCVN 6226:2012 Chất lượng nước - phép thử sự ức chế khả năng tiêu thụ oxy của bùn hoạt hóa dùng để oxy hóa các hợp chất cacbon và amoni
0 EP
TCVN 6225-2:2012 Chất lượng nước - xác định clo tự do và tổng clo - phần 2: phương pháp đo màu sử dụng n,n-dietyl-1,4-phenylendiamin, cho mục đích kiểm soát thường xuyên
0 EP
TCVN 6225-1:2012 Chất lượng nước - xác định clo tự do và tổng clo - phần 1: phương pháp chuẩn độ sử dụng n,n-dietyl-1,4-phenylendiamin
0 EP
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Đăk Bla, tỉnh Kon Tum
15 EP
Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng nước tại tỉnh Đồng Nai
15 EP
Ứng dụng mô hình MIKE 11 đánh giá chất lượng nước trên lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai
15 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư công trình – Trường đại học mỹ thuật công nghiệp Hà Nội
30 EP
Trang 1/5
1
... 5
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]