Hồ sơ thiết kế thi công Cầu bê tông cốt thép Dự ứng lực, chiều dài nhịp 24,5M mặt cắt chữ I-Khổ cầu 12M
300 EP
Hồ sơ thiết kế thi công Cầu bê tông cốt thép Dự ứng lực, chiều dài nhịp 24,5M mặt cắt chữ I - Khổ cầu 40M
300 EP
Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng
15 EP
Đồ án Thiết kế cầu liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng
15 EP
Đồ án tốt nghiệp thiết kế cầu BTCT dự ứng lực nhịp liên tục thi công đúc hẫng cân bằng
25 EP
TCVN 9114:2012 Sản phẩm bê tông ứng lực trước – yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận
0 EP
Công nghệ thi công dầm liên hợp bằng phương pháp đúc hẫng
15 EP
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.
15 EP
Bài giảng kết cấu bê tông cốt thép
15 EP
Bài giảng kết cấu bê tông dự ứng lực
15 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]