Kiểm toán tấm đan của ga thoát nước mưa dưới đường giao thông
30 EP
Chi tiết xử lý thoát nước hào kỹ thuật
20 EP
Bản vẽ thiết kế chi tiết giếng thu nước mưa bê tông cốt thép. Kích thước dài x rộng > 0.9 m x 1.2 m
25 EP
Bản vẽ thiết kế chi tiết ga thăm bê tông cốt thép thoát nước mưa. Kích thước BxH > 2mx3m
30 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo các loại ga thăm cống D1200 - thoát nước mưa
30 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo ga thăm cống D1000 - thoát nước mưa
25 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo ga thăm cống D800 - thoát nước mưa
25 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo ga thăm cống D600 - thoát nước mưa
25 EP
Thoát nước-Bản vẽ chi tiết cấu tạo cống tròn và các loại định hình ga thoát nước thải
45 EP
Thoát nước-Bản vẽ thiết kế chi tiết thoát nước sinh hoạt cho một dãy nhà ở
25 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]