Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 5: Thoát nước mưa
30 EP
Cấu tạo chi tiết các hố ga bơm chuyển bậc có H = 4 – 5m
50 EP
Chi tiết cống ngang thoát nước qua bậc tam cấp
40 EP
Chi tiết cấu tạo rãnh và đường rãnh xả thoát nước
50 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]