TCVN 8861:2011 Áo đường mềm – xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng
0 EP
TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô- vật liệu, thi công và nghiệm thu
15 EP
Bảng tính toán kết cấu áo đường cứng lập bằng bảng excel
25 EP
Bảng tính toán kết cấu áo đường mềm
25 EP
Giáo trình Cấu tạo mặt đường và trình tự xây dựng chung mặt đường ôtô
15 EP
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 334-2006 Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô
15 EP
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 223-1995 Áo đường cứng đường ô tô-Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211-06 Áo đường mềm – các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]