Nghiên cứu một số giải pháp CBKT nhằm phòng tránh ngập lụt trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Hòa Tâm- Tỉnh Phú Yên
100 EP
Dòng lũ bùn đá và cách phòng tránh
15 EP
Đập bê tông và bê tông cốt thép
15 EP
Quyết định 1613:2012/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển
0 EP
Tai biến trong lũ lụt và giải pháp phòng tránh lũ lụt
15 EP
Thủy văn Việt Nam
15 EP
Sổ tay phổ biến kiến thức Tài nguyên nước Việt Nam
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]