Mô phỏng ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Đăk Bla sử dụng mô hình HEC-RAS và công cụ HEC-GeoRAS
15 EP
Trực quan hóa dữ liệu GIS theo thời gian trường hợp áp dụng cho bài toán mô phỏng ngập lụt lưu vực sông Đăk Bla
15 EP
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT mô phỏng tác động của sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông Tà Lài
15 EP
Thuyết minh  đồ án tốt nghiệp: Thiết kế bộ nghịch lưu cho hệ thống UPS
25 EP
Bản vẽ mô phỏng hệ thống xử lý nước thải.
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]