Hồ sơ Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án Khu đô thị mới
200 EP
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT mô phỏng tác động của sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông Tà Lài
15 EP
Đánh giá tác động và đề xuất phương án giảm thiểu tác động môi trường tuyến buýt số 32 Giáp Bát - Nhổn
15 EP
Luận văn Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước sông Nhuệ - Đáy thành phố Hà Nội
15 EP
Phân tích ứng xử của cấu kiện trong công trình chống động đất
15 EP
Sổ tay đánh giá tác động môi trường
15 EP
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường- TS. Nguyễn Đình Mạnh
15 EP
Ảnh hưởng của gió với địa hình và một số dạng địa hình do gió tạo thành
15 EP
Các tác động môi trường tiềm tàng của các công trình ngầm và biện pháp khắc phục giảm thiểu
15 EP
Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT Hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với các dự án đầu tư
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]