Đề tài nghiên cứu một số bài toán tính chuyển tọa độ ứng dụng trong trắc địa công trình
15 EP
Báo cáo thực tập Trắc địa
15 EP
Bài giảng Trắc Địa
15 EP
Giáo trình Trắc Địa
15 EP
TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công
15 EP
TCVN 9400:2012 Nhà và công trình xây dựng dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa
0 EP
TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa
0 EP
TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng – khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng
15 EP
Trắc địa đại cương
0 EP
TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]