Quy hoạch chi tiết 1/500 nhà máy gạch, trạm trộn bê tông, bãi đúc cấu kiện bê tông và ép cọc thủy lực Xã Sông Khoai-Huyện Yên Hưng-Quảng Ninh
40 EP
Xây dựng mô hình điều khiển, giám sát trạm trộn bê tông
30 EP
Thuyết minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu đường Bê tông nhựa
25 EP
Thuyết Minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM
30 EP
TCVN 4506:2012 Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]