0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Xã Thái Bảo là một xã thuộc vùng đồng bằng Bắc bộ nằm ven sông Đuống và nằm phía Bắc của huyện Gia Bình, cách trung tâm huyện lỵ khoảng 12 km về phía Đông Bắc, cách thành phố Bắc Ninh khoảng 26 km về phía Đông Nam. Về địa giới hành chính, xã Thái Bảo có vị trí như sau:

Phía Bắc: Giáp sông Đuống

Phía Nam: Giáp xã Nhân Thắng

Phía Đông: Giáp xã Vạn Ninh và xã Bình Dương

Phía Tây: Giáp xã Đại Lai. Quy mô diện tích toàn xã là  708ha. Năm 2020, dân số toàn đô thị: 7676 người.  Năm 2030, dân số toàn đô thị dự kiến khoảng: 8734 người.

- Mục tiêu quy hoạch:  Điều chỉnh quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất cho phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch vùng huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy chuẩn về quy hoạch, các dự án đã và đang được đầu tư xây dựng, được phê duyệt chủ trương đầu tư. Cụ thể hoá quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Gia Bình nói riêng và của tỉnh Bắc Ninh nói chung, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện đại hoá nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ. Làm tiền đề thuận lợi để triển khai các chương trình, các dự án đầu tư, các điểm dân cư. Đáp ứng nhu cầu về đất ở và dịch vụ cho người dân bị thu hồi đất làm các công trình phúc lợi, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hoá ở nông thôn. Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Xây dựng được kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo ra một môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan mới phù hợp với sự phát triển chung của khu vực.Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 868/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

- Thời điểm quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ QH02: Bản đồ quy hoạch ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch, đánh giá hiện trạng đất đai, hạ tầng kỹ thuật

+ QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH04: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH10: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống

(ThanhThao Acudvn18)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi