Độ rỗng cốt liệu được sử dụng trong tính toán thiết kế và kiểm soát chất lượng bê tông nhựa (BTN).
Date published: 03.07.2014 | 22:58
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

TCVN 8860-10:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 10: xác định độ rỗng cốt liệu

Độ rỗng cốt liệu được sử dụng trong tính toán thiết kế và kiểm soát chất lượng bê tông nhựa (BTN).

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]