Bài báo cáo nêu ra các tác động tiêu cực đến môi trường và các biện pháp giảm thiểu tiêu cực đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình ngầm đô thị.
Date published: 28.02.2014 | 12:55
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Các tác động môi trường tiềm tàng của các công trình ngầm và biện pháp khắc phục giảm thiểu

Bài báo cáo nêu ra các tác động tiêu cực đến môi trường và các biện pháp giảm thiểu tiêu cực đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình ngầm đô thị.

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]