0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

 Giới hạn và phạm vi quy hoạch: Toàn bộ diện tích thuộc ranh giới hành chính huyện Quỳnh Lưu, bao gồm 33 đơn vị hành chính (Thị trấn Cầu Giát và 32 xã: An Hòa, Ngọc Sơn, Quỳnh Bá, Quỳnh Bảng, Quỳnh Châu, Quỳnh Diễn, Quỳnh Đôi, Quỳnh Giang, Quỳnh Hậu, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Long, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Tam, Quỳnh Tân, Quỳnh Thạch, Quỳnh Thắng, Quỳnh Thanh, Quỳnh Thọ, Quỳnh Thuận, Quỳnh Văn, Quỳnh Yên, Sơn Hải, Tân Sơn, Tân Thắng, Tiến Thủy). Phạm vi ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp: Huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa và thị xã Hoàng Mai;

- Phía Nam và Tây Nam giáp: Huyện Diễn Châu và huyện Yên Thành;

- Phía Đông giáp: Biển Đông

- Phía Tây giáp: Huyện Nghĩa Đàn và huyện Tân Kỳ.

- Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa định hướng điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Điều chỉnh, bổ sung quy thuyết minh: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Lưu đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4672/QĐ-UBND ngày 27/9/2016. Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Nghệ An đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4566/QĐ.UBND-CN ngày 12/11/2007; Quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 06/9/2009; Quy hoạch vùng duyên hải tỉnh Nghệ An đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4313/QĐ.UBND-CN ngày 17/10/2011. Bảo vệ môi trường thích ứng và chống chịu biến đổi khí hậu. Giữ gìn di sản văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và phát triển bản sắc văn hóa địa phương. Tạo lập cơ sở pháp lý để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển khai, quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, nông thôn mới, làm tiền đề thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn huyện. Hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, xây dựng Quỳnh Lưu giàu mạnh, văn minh.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 1168/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Thời điểm quy hoạch: năm 2022

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ Bản đồ quy hoạch hiện trạng tổng hợp

+ QH- 03: Bản đồ quy hoạch sơ đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ quy hoạch sơ đồ định hướng phát triển giao thông

+ Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

(ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi