0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Chất thải rắn Nông nghiệp và Nông thôn

Báo cáo môi trường quốc gia

Dân số Việt Nam hiện nay phần lớn vẫn tập trung ở khu vực nông thôn chiếm 70% (năm 2010).  Nông nghiệp chuyển mảnh cơ cấu sản xuất hiệu quả và đạt tốc độ tăng trưởng cao. Song song với sự chuyển biến tích cực bộc lộ những hạn chế yếu kém như hệ thống hạ tầng xã hội lạc hậu, vệ sinh môi trường nhiều bất cập…Chính những hạn chế kéo theo tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn  đang ở mức báo động…(lnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi