Nguồn: Hội thảo Phát triển đô thị hợp nhất. Hướng tới các đô thị xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Tác giả: THs. KTS. Ngô Trung Hải – Viện trưởng

Cơ Quan: Viện quy hoạch Đô thị - Nông thôn Quốc gia

(bnt)

Date published: 22.09.2014 | 14:42
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam: Xây dựng nền móng cho tương lai

Nguồn: Hội thảo Phát triển đô thị hợp nhất. Hướng tới các đô thị xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Tác giả: THs. KTS. Ngô Trung Hải – Viện trưởng

Cơ Quan: Viện quy hoạch Đô thị - Nông thôn Quốc gia

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]