Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2006

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ hiện trạng xây dựng và sử dụng đất

QH-02: Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

QH-03: Bản đồ quy hoạch xây dựng và sử dụng đất

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 25.02.2020 | 10:29
Available in Ebook

Đề án phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn tỉnh Thanh Hoá theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nục tiêu cụ thể đến năm 2010

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2006

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ hiện trạng xây dựng và sử dụng đất

QH-02: Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

QH-03: Bản đồ quy hoạch xây dựng và sử dụng đất

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]