0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quyết định quy định quản lý

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH-02.3: Bản đồ hiện trạng môi trường

QH-03: Bản đồ hiện trạng xây dựng và đánh giá đất đai

QH-04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông – chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

QH-06.4: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

QH-06.5: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi