0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Gốm – Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quyết định điều chỉnh quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-02: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-03: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-04-1: Bản đồ hiện trạng giao thông

QH-04.2: Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông – chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi