0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tóm tắt

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

QH-03: Bản đồ hiện trạng xây dựng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-05: Bản đồ tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan đô thị

QH-06: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, san nền – thoát nước mưa

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch cấp nước – cấp điện

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ quy hoạch môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi