Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, Đồ án đã được phê duyệt và có tính pháp lý
Date published: 29.12.2017 | 13:53
Available in Ebook

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035

- QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan.

- QH003A: Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông

- QH003B: Bản đồ đánh giá tổng hợp – lựa chọn đất xây dựng, hiện trạng thoát nước mưa

- QH03C: Bản đồ hiện trạng cấp nước – thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường - QH03B: Sơ đồ phân tích cơ cấu phát triển đô thị (phương án chọn)

- QH03D: Bản đồ hiện trạng cấp điện

- QH04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị.

- QH05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

- QH06: Bản đồ định hướng phát triển giao thông.

- QH07: Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật.

- QH08: Bản đồ định hướng cấp nước.

- QH09: Bản đồ định hướng cấp điện.

- QH010: Bản đồ định hướng thông tin liên lạc

- QH011: Bản đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn (CTR) và nghĩa trang.

- QH12: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật các tuyến đường xây dựng mới

- QH13: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược.

Các bản vẽ thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), jpg

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]