0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn sau năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Tờ trình điều chỉnh quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và ranh giới khu vực điều chỉnh cục bộ

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05.1: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05.2: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất toàn đô thị

QH-06.1: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp nước và thông tin liên lạc

QH-06.4: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp điện

QH-06.5: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi