0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Chợ du lịch Xuân Sơn thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết Chợ du lịch Xuân Sơn thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình

- Khu vực lập quy hoạch hoạch có diện tích 23.790m2 thuộc tổ dân phố Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch có phạm vi ranh giới như sau: Phía Bắc giáp Sông Son; Phía Đông giáp suối Hà Lời; Phía Tây giáp đường quy hoạch rộng 42,Om và cầu quy hoạch qua Sông Son; Phía Nam giáp Tỉnh lộ 562 quy hoạch rộng 26m.

- Được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt theo Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 19 tháng 07 năm 2021

Quy hoạch chi tiết Chợ du lịch Xuân Sơn thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình

- Mục tiêu của đồ án đó là: Quy hoạch chi tiết xây dựng Chợ Du lịch Xuân Son, thị trấn Phong Nha (trên khu đất nền chợ cũ hiện có) nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phân khu Đô thị du lịch Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/2000 được duyệt; trong đó tổ chức không gian, bố trí các khu chức năng đảm bảo quy mô sử dụng, hợp lý về cơ cấu sử dụng đất, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở để kêu gọi đầu tư thực hiện dự án.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Chợ du lịch Xuân Sơn thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi