Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp

*Bản vẽ:

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-07: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-11: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)và thuyết minh file word

(3ae-acud)

Date published: 28.08.2019 | 10:15
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở và Dịch vụ thương mại thuộc khu đô thị Bắc Cầu Hạc, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa tỷ lệ 1/500

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp

*Bản vẽ:

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-07: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-11: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)và thuyết minh file word

(3ae-acud)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]