Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Diện tích: 1.703 ha

Vị trí:  Phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Phần bản vẽ:

- QH01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất.

- QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

- QH03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

- QH04: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- QH06: Bản đồ quy hoạch chiều cao sàn nền

- QH07: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- QH08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH09: Bản đồ quy hoạch cấp điện

- QH10: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

- QH11: Bản đồ quy hoạch chiếu sáng của cảnh quan

- QH12: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- QH13: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Thuyết minh định dạng word (.doc)

(nhh)

Date published: 22.04.2016 | 17:58
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng Khu nhà ở An Phú Hưng

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Diện tích: 1.703 ha

Vị trí:  Phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Phần bản vẽ:

- QH01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất.

- QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

- QH03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

- QH04: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- QH06: Bản đồ quy hoạch chiều cao sàn nền

- QH07: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- QH08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH09: Bản đồ quy hoạch cấp điện

- QH10: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

- QH11: Bản đồ quy hoạch chiếu sáng của cảnh quan

- QH12: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- QH13: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và Thuyết minh định dạng word (.doc)

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]