0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Đảo Mê, Khu kinh tế Nghi Sơn theo hướng kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị thế Đảo Mê trong mối liên hệ vùng tỉnh Thanh Hoá

QH-02: Bản đồ đánh giá hiện trạng các công trình kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật

QH-03: Bản đồ đánh giá quỹ đất xây dựng

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05.1: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (tổng thể)

QH-05.2: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (tỷ lệ 1/2000)

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng

QH-07.1: Bản đồ định hướng cấp điện

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.3: Bản đồ định hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), quyết định (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi