Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quy định quản lý xây dựng

* Bản vẽ

QH-02: Bản đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc

QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-04: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

QH-06: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoart nước thải và vệ sinh môi trường

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 06.02.2020 | 13:53
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp vừa và nhỏ Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quy định quản lý xây dựng

* Bản vẽ

QH-02: Bản đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc

QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-04: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

QH-06: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoart nước thải và vệ sinh môi trường

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]