0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2004

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Điều lệ quản lý xây dựng

* Bản vẽ

QH-01: Bình đồ hiện trạng

QH-02: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian

QH-03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phương án 1

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phương án 2

QH-05: Bản đồ quy hoạch hệ thống đường giao thông

QH-06: Bản đồ quy hoạch cấp điện – chiếu sáng

QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp thoát nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi