Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

Bản đồ nền

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất – kiến trúc cảnh quan

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện – cấp nước và thông tin liên lạc

QH-06.4: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-06.5: Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 06.01.2020 | 15:51
Available in Ebook

Quy hoạch chung đô thị Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

Bản đồ nền

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất – kiến trúc cảnh quan

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước mưa

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện – cấp nước và thông tin liên lạc

QH-06.4: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-06.5: Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]