0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

  -  Đô thị Hà Giang đã và đang vượt qua vai trò một thành phố hành chính, hướng đến trở thành một đô thị đầu mối du lịch có tầm vóc quốc gia – quốc tế, quy hoạch cần xem du lịch như mũi nhọn tiên phong tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Nhu cầu đất đai cho phát triển đô thị hiện nay, để đáp ứng tình hình mới, cần nhiều hơn so với định hướng QHC 2008. Điều này dẫn đến nhu cầu mở rộng không gian đô thị về phía Đông Nam (xã Đạo Đức, Phú Linh, Kim Thạch) và về phía Bắc (xã Phong Quang). Nhiều thay đổi cục bộ đã diễn ra, nhiều khu chức năng có nhu cầu phát triển mới khác với định hướng năm 2018 cần được xem xét đưa vào quy hoạch

- Đồ án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1578/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2020

Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 đó là: Đáp ứng định hướng phát triển lên đô thị loại II, đảm nhiệm vai trò trung tâm vùng, hỗ trợ phát triển toàn tỉnh. Hỗ trợ, liên kết chia sẻ để phát triển du lịch, dịch vụ. Thành Phố Hà Giang, với vai trò là điểm đón, sẽ là nơi tổ chức lưu trú, cung cấp dịch vụ, chia sẻ giảm tải du lịch với Cao Nguyên Đá (gồm các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh).

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng SDD

+ Bản đồ định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

(qtrinh98-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi