Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030

Diện tích: 2.111 ha

Dân số dự báo: đến năm 2030 là 250.000 người

Phạm vi nghiên cứu trực tiếp được xác định bao gồm: Toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố Thành phố yên bái, khu vực phụ cận gồm các xã Minh Tiến, Bảo Hưng và xã Minh Quân của huyện Trấn Yên.

-Về ranh giới:

+ Phía Bắc: giáp huyện Trấn Yên.

+ Phía Nam: giáp tỉnh Phú Thọ.

+ Phía Đông: giáp huyện Yên Bình.

+ Phía Tây: giáp huyện Trấn Yên.

-Về quy mô diện tích nghiên cứu: khoảng 14.382 ha. Trong đó:

+ Thành phố Thành phố yên bái: 10.674 ha.

+ Xã Minh Tiến: 708 ha.

+ Xã Bảo Hưng: 1.025 ha.

+ Xã Minh Quân: 1.975 ha.

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp, Dự thảo quy định quản lý, Dự thảo tờ trình

2- Phần bản vẽ

I              Phần bản vẽ quy hoạch.   

1              Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng.      

2              Bản đồ đánh giá và lựa chọn đất xây dựng. 

3              Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và giao thông.        

4              Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.               

5              Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị.            

6              Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch.    

7              Bản đồ định hướng giao thông.       

8              Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật.          

9              Bản đồ định hướng cấp điện.           

10           Bản đồ định hướng cấp nước.          

11           Bản đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang.            

II             Phần bản vẽ thiết kế đô thị.              

12           Sơ đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc, cảnh quan.          

13           Sơ đồ khung thiết kế đô thị tổng hợp.             

14           Sơ đồ xác định mật độ xây dựng.   

15           Sơ đồ xác định tầng cao xây dựng.

16           Tổ chức không gian các khu vực chức năng quan trọng và hình ảnh tổng thể.    

III           Phần bản vẽ đánh giá môi trường   

17           Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường         

18           Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược         

Định dạng tài liệu: Bản vẽ Autocad(.dwg), thuyết minh file word(.doc)

(bnt-acvn15)

Date published: 09.06.2017 | 23:52
Available in Ebook

Quy hoạch chung thành phố Thành phố Yên Bái, đến năm 2030

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030

Diện tích: 2.111 ha

Dân số dự báo: đến năm 2030 là 250.000 người

Phạm vi nghiên cứu trực tiếp được xác định bao gồm: Toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố Thành phố yên bái, khu vực phụ cận gồm các xã Minh Tiến, Bảo Hưng và xã Minh Quân của huyện Trấn Yên.

-Về ranh giới:

+ Phía Bắc: giáp huyện Trấn Yên.

+ Phía Nam: giáp tỉnh Phú Thọ.

+ Phía Đông: giáp huyện Yên Bình.

+ Phía Tây: giáp huyện Trấn Yên.

-Về quy mô diện tích nghiên cứu: khoảng 14.382 ha. Trong đó:

+ Thành phố Thành phố yên bái: 10.674 ha.

+ Xã Minh Tiến: 708 ha.

+ Xã Bảo Hưng: 1.025 ha.

+ Xã Minh Quân: 1.975 ha.

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp, Dự thảo quy định quản lý, Dự thảo tờ trình

2- Phần bản vẽ

I              Phần bản vẽ quy hoạch.   

1              Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng.      

2              Bản đồ đánh giá và lựa chọn đất xây dựng. 

3              Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và giao thông.        

4              Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.               

5              Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị.            

6              Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch.    

7              Bản đồ định hướng giao thông.       

8              Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật.          

9              Bản đồ định hướng cấp điện.           

10           Bản đồ định hướng cấp nước.          

11           Bản đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang.            

II             Phần bản vẽ thiết kế đô thị.              

12           Sơ đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc, cảnh quan.          

13           Sơ đồ khung thiết kế đô thị tổng hợp.             

14           Sơ đồ xác định mật độ xây dựng.   

15           Sơ đồ xác định tầng cao xây dựng.

16           Tổ chức không gian các khu vực chức năng quan trọng và hình ảnh tổng thể.    

III           Phần bản vẽ đánh giá môi trường   

17           Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường         

18           Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược         

Định dạng tài liệu: Bản vẽ Autocad(.dwg), thuyết minh file word(.doc)

(bnt-acvn15)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]