0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 - tỉnh Kon Tum

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 - tỉnh Kon Tum

- Sa Thầy là một huyện miền núi, thuộc vùng biên giới phía Tây Nam của tỉnh Kon Tum. Có nhiều tiềm năng phát triển, diện tích đất rộng, quỹ đất trồng các loại cây công nghiệp có diện tích lớn, tài nguyên rừng phong phú (đặc biệt là Vườn quốc gia Chư Mom Ray) với nhiều loại động thực vật quý hiếm và đa dạng. Huyện Sa Thầy cũng có nhiều tiềm năng thủy điện, khoáng sản và vật liệu xây dựng vv... Những tiềm năng nêu trên hứa hẹn nhiều khả năng phát triển nhanh chóng nếu như được đầu tư đúng mức và có cơ chế phù hợp. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có vấn đề hệ thống giao thông không thông suốt nên những năm trước đây huyện Sa Thầy khá chậm phát triển.

- Đồ án được UBND phê duyệt tại Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 05 tháng 04 năm 2013

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy đến năm 2020 định hướng đến năm 2025, huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum đó là: Rà soát, đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện quy hoạch thị trấn Sa Thầy trong những năm qua. Xem xét kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm của đồ án quy hoạch chung năm 2002. Trên cơ sở đó đề xuất các phương án quy hoạch xây dựng, phát triển thị trấn Sa Thầy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Đáp ứng quỹ đất xây dựng trung tâm thị trấn Sa Thầy trong giai đoạn trước mắt, cũng như lâu dài. Cập nhật, áp dụng tiêu chuẩn xây dựng đô thị mới được ban hành, bổ sung đầy đủ các khu chức năng đô thị của thị trấn và làm hoàn thiện các khu chức năng đô thị để phát triển và hỗ trợ sản xuất, phục vụ các nhu cầu thiết yếu của nhân dân thị trấn và huyện Sa Thầy. Giữ gìn và tôn tạo môi trường sống một cách bền vững.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy đến năm 2020 định hướng đến năm 2025, huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy đến năm 2020 định hướng đến năm 2025, huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi