Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quy định quản lý xây dựng

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH02.1: Sơ đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-02.2: Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị đến năm 2025

QH-05: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-06.1: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.3: Sơ đồ định hướng thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

QH-06.4: Sơ đồ định hướng cấp điện đô thị đến năm 2025

QH-06.5: Sơ đồ định hướng cấp nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 16.01.2020 | 09:31
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quy định quản lý xây dựng

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH02.1: Sơ đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-02.2: Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị đến năm 2025

QH-05: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

QH-06.1: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.3: Sơ đồ định hướng thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

QH-06.4: Sơ đồ định hướng cấp điện đô thị đến năm 2025

QH-06.5: Sơ đồ định hướng cấp nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]