Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ định hướng quy hoạch giao thông

QH-06.2: Bản đồ định hướng quy hoạch san nền

QH-06.3: Bản đồ định hướng quy hoạch thoát nước mưa

QH-06.4: Bản đồ định hướng quy hoạch thoát nước thải

QH-06.5: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp nước

QH-06.6: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp điện và chiếu sáng

QH-06.7: Bản đồ định hướng quy hoạch thông tin liên lạc

QH-06.8: Bản đồ định hướng tổng hợp đường dây đường ống

QH-07: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 11.12.2019 | 10:40
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ định hướng quy hoạch giao thông

QH-06.2: Bản đồ định hướng quy hoạch san nền

QH-06.3: Bản đồ định hướng quy hoạch thoát nước mưa

QH-06.4: Bản đồ định hướng quy hoạch thoát nước thải

QH-06.5: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp nước

QH-06.6: Bản đồ định hướng quy hoạch cấp điện và chiếu sáng

QH-06.7: Bản đồ định hướng quy hoạch thông tin liên lạc

QH-06.8: Bản đồ định hướng tổng hợp đường dây đường ống

QH-07: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]