Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch

QH-02: Bản đồ hiện trạng và đánh giá đất đai xây dựng

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Mặt bằng quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06.2: Bản đồ định hướng phát triển hạ tầng san nền – thoát nước

QH-06.3: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện cấp nước

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 20.12.2019 | 12:09
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch

QH-02: Bản đồ hiện trạng và đánh giá đất đai xây dựng

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Mặt bằng quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06.2: Bản đồ định hướng phát triển hạ tầng san nền – thoát nước

QH-06.3: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện cấp nước

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]