Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-02.1: Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

QH-02.2: Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng bắc ghép

QH-05: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

QH-06.1: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-06.2: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.3: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.4: Sơ đồ định hướng cấp nước

QH-06.5: Sơ đồ định hướng cấp điện

QH-06.7: Sơ đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-06.8: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 20.12.2019 | 14:52
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng Khu vực Bắc cầu Ghép, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-02.1: Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

QH-02.2: Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng bắc ghép

QH-05: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

QH-06.1: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-06.2: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.3: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.4: Sơ đồ định hướng cấp nước

QH-06.5: Sơ đồ định hướng cấp điện

QH-06.7: Sơ đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-06.8: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]