0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2040

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-02: Bản đồ hiện hiện trạng hạ tầng kĩ thuật

QH-03: Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường chiến lược

QH-04: Bản đồ tổng hợp đánh giá đất xây dựng

QH-05: Bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2030

QH-06: Bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2040

QH-07: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

QH-08: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2040

QH-09: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-10: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-11: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-12: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-13: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

QH-14: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-15: Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường

Các bản đồ nền

*Bản ảnh:

1- Sơ đồ vị trí liên hệ vùng

2- Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị

3- Thiết kế đô thị 01

4- Thiết kế đô thị 02

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc), file ảnh(.jep)

(ht-hntt-acvn13)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi