Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Diện tích: 1,185 ha

Vị trí: Khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Phần bản vẽ:

-QH01: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

-QH02: Bản đồ quy hoạch cấp nước

-QH03: Bản đồ quy hoạch cấp điện

-QH04: Bản đồ quy hoạch nước thông tin liên lạc

-QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông

-QH06: Bản đồ quy hoạch nước thải và vệ sinh môi trường

-QH07: Bản đồ tổng hợp đường ống kỹ thuật

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) , Thuyết minh định dạng word (.doc).

(nhh)

Date published: 25.04.2016 | 12:29
Available in Ebook

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan 1/500 Khu nhà ở Minh Ngọc

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Diện tích: 1,185 ha

Vị trí: Khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Phần bản vẽ:

-QH01: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

-QH02: Bản đồ quy hoạch cấp nước

-QH03: Bản đồ quy hoạch cấp điện

-QH04: Bản đồ quy hoạch nước thông tin liên lạc

-QH05: Bản đồ quy hoạch giao thông

-QH06: Bản đồ quy hoạch nước thải và vệ sinh môi trường

-QH07: Bản đồ tổng hợp đường ống kỹ thuật

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) , Thuyết minh định dạng word (.doc).

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]