Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Diện tích khoảng 44ha

Vị trí: Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

1-Thuyết minh tổng hợp – Bảng hạ tầng

2-Phần bản vẽ:

-QH01: Bản đồ quy hoạch cấp điện

-QH02: Bản đồ quy hoạch cấp nước

-QH03: Bản đồ quy hoạch chiếu sáng

-QH04: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) , Thuyết minh định dạng word (.doc), Bảng hạ tầng định dạng excel (.xls)

(nhh)

Date published: 25.04.2016 | 15:41
Available in Ebook
Tỉnh, Thành phố khác
100 EP

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan 1/500 Trung tâm hội nghị triển lãm và du lịch quốc tế Dragon Sea

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Diện tích khoảng 44ha

Vị trí: Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

1-Thuyết minh tổng hợp – Bảng hạ tầng

2-Phần bản vẽ:

-QH01: Bản đồ quy hoạch cấp điện

-QH02: Bản đồ quy hoạch cấp nước

-QH03: Bản đồ quy hoạch chiếu sáng

-QH04: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) , Thuyết minh định dạng word (.doc), Bảng hạ tầng định dạng excel (.xls)

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]