Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 03/09/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch nông thôn mới xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ 1/10.000. Đồ án đã được phê d
Date published: 17.04.2018 | 15:07
Available in Ebook

Quy hoạch nông thôn mới xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ 1/10.000

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm phê duyệt: năm 2013

Tỷ lệ bản vẽ: 1/10.000

Diện tích: 3.497,51 ha.

Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 03/09/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch nông thôn mới xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ 1/10.000. Đồ án đã được phê duyệt và có tính pháp lý nên các anh (chị) yên tâm đây là file cuối (chi tiết bản vẽ xem danh mục hồ sơ). Đồ án giúp sẽ là tài liệu quý giá giúp Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư hạ tầng có thể định hướng tốt cho các đồ án bước tiếp theo như: Quy hoạch chi tiết 1/500, bước lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

+ QH01: Sơ đồ quan hệ vùng

+ QH02: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp toàn xã

+ QH03: Bản vẽ định hướng phát triển không gian tổng thể toàn xã

+ TH01/01: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật toàn xã

*) Quy hoạch chi tiết 1/2.000 Khu trung tâm xã

+ QH01: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ QH02: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH03: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH04: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH05: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH06: Bản đồ quy hoạch thoát nước

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]