0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu vực trung tâm thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2035 - tỉnh Bắc Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu vực trung tâm thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2035 - tỉnh Bắc Ninh

  - Ngày 03/8/2017, UBND Tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định số 1063/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, khu vực trung tâm thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2030, trong đó nêu rõ mục tiêu, tính chất và tầm quan trọng của khu vực trung tâm thị trấn Thứa trong cơ cấu đô thị Thứa. Phân khu đô thị Khu vực trung tâm thị trấn Thứa nằm trong khu vực nội đô và phần mở rộng, là một trong các phân khu đô thị theo quy hoạch chung đô thị Thứa huyện Lương Tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phân khu đô thị Khu vực trung tâm thị trấn Thứa có vai trò là Trung tâm hành chính tập trung, Trung tâm văn hóa TDTT,Trung tâm dịch vụ - thương mại cấp đô thị, là khu vực phát triển các khu đô thị mới có kiến trúc hiện đại, và có chất lượng cao

- Đồ án được UBND phê duyệt tại Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19 tháng 04 năm 2019

Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu vực trung tâm thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2035 - tỉnh Bắc Ninh

- Mục tiêu của đồ án đó là: Đánh giá lại tiềm năng, đặc trưng về cảnh quan thiên niên dòng sông Thứa và các giá trị lịch sử văn hoá khu vực. Đề ra các giải pháp quy hoạch và tổ chức không gian cảnh quan sông Thứa, mở đường tiếp cận hai bên sông, gắn kết với các khu dân cư truyền thống, các khu dân cư mới, tạo nên một tổng thể cảnh quanđộc đáo, hợp lý, hiệu quả nhằm thu hút đầu tư thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, chất lượng của khu vực. Rà soát các đồ án quy hoạch, các dự án đã đang và dự kiến được thực hiện trong khu vực, đánh giá tính khả thi của các dự án, từ đó đề xuất giải pháp tích hợp và cập nhật các đồ án, dự án rời rạc thành một tổng thể đô thị có cấu trúc rõ ràng, mạch lạc hoạt động hiệu quả; tạo nên một không gian đô thị hiện đại, tiện nghi, có bản sắc.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu vực trung tâm thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2035 - tỉnh Bắc Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu vực trung tâm thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2035 - tỉnh Bắc Ninh

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng SDD

+ Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi